FLC bị phạt gần 500 triệu đồng

FLC bị phạt gần 500 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC gần 500 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.