Giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu Tân Tạo ITA do vi phạm

Do chưa khắc phục hết các nguyên nhân cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 6 tháng, HoSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu ITA.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA).

Lý do được HoSE đưa ra là bởi công ty chưa khắc phục hết các nguyên nhân cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày ra quyết định cảnh báo, chưa đáp ứng điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trước đó, công ty này đã có văn bản về việc khắc phục những nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào cảnh cáo, đồng thời đề nghị HoSE xem xét đưa công ty ra khỏi diện này theo quy định.

Theo đó, Tân Tạo đã báo cáo và khắc phục hoàn toàn tình trạng chứng khoán bị cảnh cáo trong quý III/2022 theo công văn 316/CV-ITACO-22 ngày 19/9. Trong quý IV/2022, công ty không phát sinh lỗi vi phạm và không cần phải khắc phục.

Tại thời điểm có văn bản nêu trên, ngoài việc đã khắc phục hết những nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào cảnh báo, ITA đã thực hiện đúng những quy định về công bố thông tin và thực hiện đầy đủ những thông tin yêu cầu của HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do vậy, Tân Tạo đề nghị HoSE xem xét để đưa công ty ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Ngoài ra, gần đây, HoSE cũng đã nhắc nhở Tân Tạo về việc chậm công bố thông tin quyết định thoái vốn tại công ty liên kết.

Theo đó, ngày 7/2/2023, HoSE nhận được công bố thông tin của Tân Tạo về Quyết định số 10 ngày 28/07/2022 thông qua thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và Quyết định số 16 ngày 30/12/2022 thông qua thoái vốn tại CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo.

Diễn biến thị giá cổ phiếu ITA (Nguồn: TradingView).

Diễn biến thị giá cổ phiếu ITA (Nguồn: TradingView).

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết”.

Căn cứ quy định, Tân Tạo đã chậm công bố thông tin đến gần 6 tháng quyết định HĐQT về thoái vốn tại công ty liên kết.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Tân Tạo báo lỗ 176,5 tỷ đồng với mức doanh thu thuần ghi nhận âm gần 1.576,4 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên công ty báo lỗ trong vòng 20 năm kể từ năm 2003.

Khoản lỗ trong kỳ phần lớn do các nguyên nhân bất khả kháng buộc doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương của công ty con là CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), điều này dẫn đến giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng.

Lê Thanh Hồng

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục