Công ty Xây dựng công trình 134 bị phạt 250 triệu đồng và buộc thu hồi chứng khoán đã bán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 số tiền 250 triệu đồng và buộc thu hồi chứng khoán đã bán.

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (Công ty) (địa chỉ: Số 17, ngõ 575 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), cụ thể:

Phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020, BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty Xây dựng công trình 134 bị phạt 250 triệu đồng và buộc thu hồi chứng khoán đã bán - Ảnh 1

Công ty tiếp tục bị phạt tiền 250 triệu đồng do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN (Công ty đã thực hiện 01 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN).

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả của công ty là : Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Viết Dinh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục