Thép Hòa Phát bị thanh tra

Thép Hòa Phát bị thanh tra

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu tiến hành thanh tra 1 bệnh viện và 3 doanh nghiệp tại Hải Dương, trong đó có Công ty Cổ ...