Thanh tra bốn công ty bảo hiểm liên kết ngân hàng

Bộ Tài chính đang trong quá trình hoàn thiện kết luận thanh tra chuyên đề về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm.

Chiều 21/2, Bộ Tài chính thông tin về các giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm.

Bộ Tài chính thanh tra 4 công ty bảo hiểm liên kết ngân hàng. Ảnh minh họa
Bộ Tài chính thanh tra 4 công ty bảo hiểm liên kết ngân hàng. Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2022, Bộ này đã tiến hành thanh tra chuyên đề về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm và đang trong quá trình hoàn thiện kết luận thanh tra. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng. Dự kiến sẽ được thực hiện tại cả doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt, tuân thủ quy định không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Bộ Tài chính nhận định, hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) đã phát triển nhanh chóng và có những đóng góp nhất định vào tổng doanh thu của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Tuy vậy, việc phát triển nhanh dẫn đến phát sinh một số bất cập trong việc quản lý chất lượng dịch vụ bảo hiểm qua kênh ngân hàng như xuất hiện hiện tượng nhân viên ngân hàng "ép" khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn hoặc tư vấn không đầy đủ khiến khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng hoặc việc yêu cầu mua bảo hiểm gắn với các khoản vay.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Tài chính đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp đồng bộ.

Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm quản lý chặt chẽ các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hợp tác bán sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng...

 

Bạch Hiền (t/h)

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục