Thép Hòa Phát bị thanh tra

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu tiến hành thanh tra 1 bệnh viện và 3 doanh nghiệp tại Hải Dương, trong đó có Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Quyết định, kế hoạch thanh tra và bắt đầu tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại một số cơ sở có lưu lượng khí thải, bụi lớn và cơ sở y tế tại tỉnh Hải Dương. Thời kỳ thanh tra từ năm 2020 đến nay.

Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định, kế hoạch thanh tra.
Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định, kế hoạch thanh tra.

Các đơn vị trong danh sách thanh tra, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.

Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định trong Giấy phép tài nguyên nước và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; các quy định trong Giấy phép môi trường. Giấy phép môi trường thành phần và việc thực hiện một số quy định theo Khoản 3 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 mà chưa được quy định trong Giấy phép môi trường thành phần (nếu có). 

Việc thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và gửi các cơ quan chức năng theo quy định, thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Thành Nam

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục