Tăng phí đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

Tăng phí đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

Từ ngày 1/7, phí đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng khi lương cơ sở mới chính thức được áp dụng. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế mỗi tháng của ...