VN-Index lao dốc, giảm hơn 4 điểm

VN-Index lao dốc, giảm hơn 4 điểm

Sau khi duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian của buổi sáng, sang đến buổi chiều, VN-Index lao dốc dần và kết phiên giảm hơn 4 điểm.