PVcomBank đồng hành cùng sinh viên nghèo

PVcomBank đồng hành cùng sinh viên nghèo

Với mục tiêu chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng sinh viên nghèo hiếu học, những năm qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin do Ngân hàng TMCP ...