Manulife Việt Nam có tân Tổng giám đốc

Manulife Việt Nam có tân Tổng giám đốc

Manulife Việt Nam vừa bổ nhiệm bà Tina Nguyễn làm Tổng giám đốc mới trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ trong nước đang rơi vào cuộc ...