PVI báo lãi quý 2 tăng 59%, cổ phiếu lập đỉnh mới

Kết quả tích cực trong quý 2 của PVI có đóng gớp lớn từ doanh thu tài chính khi mang về 358 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

CTCP PVI (mã PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.244 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu phí bảo hiểm gốc vẫn là nguồn thu lớn nhất mang về 2.470 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Theo sau lần lượt là thu phí nhận tái bảo hiểm (502 tỷ đồng) và thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (210 tỷ đồng), đều giảm nhẹ so với quý 2 năm ngoái.

PVI báo lãi quý 2 tăng 59%, cổ phiếu lập đỉnh mới - Ảnh 1

Trong quý 2, các khoản giảm trừ doanh thu đã tăng 8% so với cùng kỳ lên mức 1.594 tỷ đồng, chủ yếu là phí nhượng tái bảo hiểm. Kết quả, doanh thu thuần quý 2 của PVI đạt 1.592 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn biến động không đáng kể giúp lợi nhuận gộp tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 250 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 358 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính cũng tăng 37% lên 66 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 167 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, PVI lãi trước thuế 376 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng thu về 322 tỷ đồng, tăng 61% so với quý 2/2022 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng.

PVI báo lãi quý 2 tăng 59%, cổ phiếu lập đỉnh mới - Ảnh 2

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PVI ghi nhận doanh thu đạt 7.244 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 694 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 32% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bảo hiểm này đã thực hiện 53% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của PVI đã tăng gần 2.300 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 28.394 tỷ đồng. Đáng chú ý là các khoản đầu tư tài chính hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng tài sản. Trong đó, các khoản tiền gửi chiếm hơn 8.800 tỷ đồng; trái phiếu ngắn hạn gần 700 tỷ đồng; trái phiếu dài hạn 1.850 tỷ đồng. Ngoài ra, PVI còn khoản chứng khoán kinh doanh (cổ phiếu, trái phiếu) có giá gốc gần 745 tỷ đồng và đang phải trích lập dự phòng hơn 37 tỷ.

PVI báo lãi quý 2 tăng 59%, cổ phiếu lập đỉnh mới - Ảnh 3

Trên thị trường, cổ phiếu PVI đã phản ứng tích cực trước số liệu kết quả kinh doanh khởi sắc. Cổ phiếu này đã tăng 18% trong chưa đầy một tuần qua đó leo lên lập đỉnh lịch sử mới tại 58.000 đồng/cp. Giá trị vốn hoá tương ứng đạt xấp xỉ 13.600 tỷ đồng.

PVI báo lãi quý 2 tăng 59%, cổ phiếu lập đỉnh mới - Ảnh 4

Hà Linh

Nhịp sống thị trường
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục