Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp phát hành 21,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đợt này hơn 21,5 triệu, với tổng giá trị hơn 215 tỷ đồng, để trả cổ tức.

Ngày 19/5, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã Chứng khoán: HHV – Hose).

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 2/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023, Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của HHV và các quy định của pháp luật.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đợt này hơn 21,546 triệu, với tổng giá trị hơn 215,46 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này phát hành để trả cổ tức năm 2022.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 7 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp theo quy định.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhân thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hiện nay, vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hơn 3.078 tỷ đồng, số cổ phiếu đang lưu hành gần 308 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành hơn 3.293,5 tỷ đồng.

Liên quan tình hình tài chính của HHV, doanh thu thuần năm 2022 đạt 2.094,58 tỷ đồng, tăng hơn 233 tỷ đồng, tăng 12,53%, so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 2,33%, đạt 297 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động thu phí của các dự án BOT vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quy mô doanh thu hợp nhất.

Tổng lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí năm 2022 gần 22 triệu xe, tăng 45% so với năm 2021.

Doanh thu thu phí năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của HVV, bao gồm 3 dự án, chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã – Cù Mông – Hải Vân; hầm Phước Tượng Phú Gia; cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, ghi nhận đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng, khoảng 17,36%, so với năm 2021.

Tổng doanh thu của 4 dự án mà HVV đang đầu tư, bao gồm cả dự án BOT QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa năm 2022 đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 17,43%, so với cùng kỳ.

Tổng lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí gần 22 triệu xe, tăng 45% so với năm 2021.

Tổng lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí gần 22 triệu xe, tăng 45% so với năm 2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 20/12/2022.

Cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết vào cuối 2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HVV. Số lượng chứng khoán niêm yết 307.804.450 cổ phiếu.

Vốn góp thực tế của công ty đến cuối năm 2022 hơn 3.078 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ và xây lắp. Trụ sở chính tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

Nguyễn Duy Cường

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục