Gelex chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tính từ đầu năm 2023, Gelex đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng trái phiếu trước hạn và dư hạn trong năm nay còn khoảng hơn 880 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE) đã công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các trái chủ.

Tính từ đầu năm 2023, Gelex đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Ảnh minh họa
Tính từ đầu năm 2023, Gelex đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 20/2, Gelex đã tiến hành mua lại 104,9 tỷ đồng trong số 122 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô BONDGEX/2020.02 và 45,4 tỷ đồng trong số 57,1 tỷ đồng đang lưu hành của lô BONDGEX/2020.01.

Cả hai lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 7/2020 và dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 7/2023. Đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn thứ 8 của GEX tính từ tháng 12/2022. Tổng giá trị trái phiếu được GEX chi trả trong quãng thời gian này lên đến 444 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023, giá trị đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Gelex, dư hạn trái phiếu đến hạn phải trả trong năm 2023 của doanh nghiệp này là 1236 tỷ. Như vậy, GEX chỉ còn phải trả hơn 880 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2022, doanh thu của Gelex đạt 32.090 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.093,43 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,3% và gần 2% so với thực hiện của năm 2021. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 80% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gelex là 52.401 tỷ, giảm 14% so với 2021. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn giảm mạnh bởi Gelex chủ động giảm tích trữ hàng tồn kho, giảm phải thu ngắn hạn và giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Bạch Hiền (t/h)

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục