Lan tỏa thương hiệu GELEX

Lan tỏa thương hiệu GELEX

Năm qua, GELEX nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước, điều này khẳng định sức mạnh thương hiệu cũng như ...
Năm 2023, GELEX lãi gần 1400 tỷ đồng

Năm 2023, GELEX lãi gần 1400 tỷ đồng

Trước áp lực của nền kinh tế vĩ mô trong năm qua, Tập đoàn GELEX đã triển khai các chiến lược linh hoạt để duy trì ổn định và hướng tới ...