Xây dựng Hòa Bình: Tỷ lệ nợ cao vẫn muốn phát hành 95 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) mới đây đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 95 tỷ đồng nhằm mục đích thực hiện chương trình mua tài sản.

Công ty cũng phê duyệt việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu nêu tại phương án phát hành.

Trong đó, tài sản bảo đảm gồm hợp đồng tiền gửi giá trị 20 tỷ đồng thuộc sở hữu của Công ty và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi; thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu.

Xây dựng Hòa Bình: Tỷ lệ nợ cao vẫn muốn phát hành 95 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - Ảnh 1

Công ty giao cho các ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Viết Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Thành- Giám đốc tài chính được đại diện công ty tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành.

Trước khi thực hiện đợt phát hành này, HBC là một doanh nghiệp có tỷ lệ nợ khá cao. Quy mô nợ phải trả tại thời điểm giữa năm 2022 là 14.472 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.818 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lên đến gần 3,8 lần.

Trong cơ cấu nợ, chỉ tính riêng nợ ngắn hạn của công ty đã lên tới 12.911 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính có giá trị 5.466 tỷ đồng.

Nợ dài hạn của công ty là 1.561 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn có tốc độ tăng rất mạnh trong nửa đầu năm 2022 từ 398 tỷ đồng đầu năm lên 1.068 tỷ đồng vào giữa năm (tăng 168%).

Vay nợ dài hạn tăng mạnh trong giai đoạn này chủ yếu là do tăng vay trái phiếu. Trái phiếu phát hành trong giai đoạn nửa đầu năm 2022 cho một số trái chủ gồm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Quỹ đầu tư cơ hội PVI, Quỹ đầu tư hạ tầng PVI. Tổ chức thu xếp vốn cho các lô trái phiếu này là Công ty chứng khoán ACB.

Được biết, trước đó, ngày 14/10, Công ty cũng vừa phát hành thành công 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cổ phiếu để huy động 162,5 tỷ đồng, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Như vậy, sau giao dịch này Sanei Architecture Planning Co., Ltd sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 1,87% vốn điều lệ tại Xây dựng Hòa Bình.

Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.126,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55,77 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,2% về còn 5,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,11 tỷ đồng lên 401,37 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 224,6%, tương ứng tăng thêm 164,25 tỷ đồng lên 237,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 56,9%, tương ứng tăng thêm 85,14 tỷ đồng lên 237,64 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 22,6%, tương ứng giảm 4,4 tỷ đồng về 15,09 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48,1%, tương ứng tăng thêm 94,36 tỷ đồng lên 290,34 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng lỗ thêm 7,63 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 24,06 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 16,43 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận lỗ 138,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 25,29 tỷ đồng, tức giảm tới 163,99 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Hòa Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 15,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

 

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục