Vướng loạt sai phạm, Tập đoàn Danh Khôi bị xử phạt 355 triệu đồng, buộc thu hồi cổ phiếu

Công bố thông tin không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn và phát hành cổ phiếu cho sai đối tượng, Tập đoàn Danh Khôi đã bị UBCKNN phạt tới 355 triệu đồng.

Danh Khôi bị phạt tiền 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Danh Khôi đã công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán. Ngày 31/12/2022, Danh Khôi giải trình việc lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2021 tăng so với cùng kỳ do trong năm ghi nhận doanh thu từ: hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I theo hợp đồng số 01/2020/NRC-DKRH/BD, hợp tác kinh doanh dự án dự án Khu chung cư hỗn hợp tại phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định theo hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4, hợp tác kinh doanh dự án Đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định theo hợp đồng số 03/2020/NRC-DKRH/NH9.

Vướng loạt sai phạm, Tập đoàn Danh Khôi bị xử phạt 355 triệu đồng, buộc thu hồi cổ phiếu - Ảnh 1

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, Danh Khôi mới thực hiện ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/2020/NRC-DKRH/NH9 ngày 28/10/2020, số tiền thu được là 63 tỷ đồng; còn 3 hợp đồng (hợp đồng số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020; hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020; hợp đồng hợp tác kinh doanh số 04/2020/NRC-SUN/DN ngày 28/10/2020) chưa được ghi nhận doanh thu cho năm 2021).

UBCKNN cho biết Danh Khôi buộc phải cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

Danh Khôi bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn về các báo cáo định kỳ liên quan đến 2 đợt trái phiếu (tổng trị giá 360 tỷ đồng)

Trong đó gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021.

Danh Khôi bị phạt tiền 125 triệu đồng vì thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN.

Cụ thể Danh Khôi đã thực hiện phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cho 14 trường hợp đặc biệt là cộng tác viên của công ty. Tuy nhiên, tại báo cáo phát hành số 146/2021/BC gửi UBCKNN, danh sách kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 và báo cáo số 27/2022/BCKQ ngày 25/02/2022, Danh Khôi không báo cáo UBCKNN về các trường hợp đặc biệt được phân phối cổ phiếu nêu trên.

Công ty không có nghị quyết HĐQT phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng trường hợp đặc biệt này theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Căn cứ kết quả thanh tra, hồ sơ, tài liệu liên quan cho thấy, 14 cá nhân là cộng tác viên đã ký hợp đồng cộng tác viên với công ty ngày 1/7/2021, có thời gian làm việc dưới 6 tháng tính đến ngày 1/11/2021, không thuộc đối tượng được tham gia chương trình ESOP theo quy chế phát hành ESOP năm 2021 của công ty.

Danh Khôi buộc phải thu hồi số cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

 

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục