UBND tỉnh Hải Dương cần giải quyết và trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Dương

Sau khi Bản án số 216/2016/HC-PT ngày 28 tháng 11 năm 2016 được thực thi bằng cách hủy 2 văn bản: Giấy chứng nhận chuyển nhượng dự án số 15/GCNCNDA-UBND ngày 23/82011 của tỉnh Hải Dương về việc chứng nhận HTX in Minh Khai chuyển nhượng tài sản và dự án cơ sở sản xuất bao bì và in cho Công ty cổ phần in Hoa Lan và Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 về việc thu hồi của HTX in Minh Khai diện tích 7.288m2 đất để cho Công ty cổ phần in Hoa Lan thuê lại.

Ngay lập tức CTCP in Hoa Lan và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương đã có đơn kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng cũng như UBND tỉnh giải quyết quyền lợi liên quan của mình.

UBND tỉnh Hải Dương cần giải quyết và trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Dương - Ảnh 1
UBND tỉnh Hải Dương cần giải quyết và trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Dương - Ảnh 2


Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh bàn về phương án giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần in Hoa Lan và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương (Vietinbank Hải Dương) liên quan đến Dự án Cơ sở sản xuất bao bì và in trong Cụm công nghiệp phía Tây đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương (trước đây UBND tỉnh đã chấp thuận cho Hợp tác xã in Minh Khai thuê đất).

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo số 160/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp bàn phương án giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần in Hoa Lan và Viettinbank Hải Dương. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát quy định của pháp luật đất đai để thực hiện nhiệm vụ “Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi 7.288,0m2 đất Dự án Cơ sở sản xuất bao bì và in của HTX in Minh Khai (là đơn vị vay vốn của Vietinbank Hải Dương, thế chấp bằng tài sản gắn liền với 7.288,0m2 đất; quá hạn không trả được nợ, bị Vietinbank Hải Dương bán tài sản thế chấp cho CTCP in Hoa Lan) trong cụm Công nghiệp phía Tây đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để cho CTCP in Hoa Lan thuê đất.

Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với trường hợp mua tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm và các thủ tục theo quy định tại Điều 79 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại mục 1 nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Tham mưu trình UBND thu hồi văn bản chấp thuận đầu tư Dự án cơ sở sản xuất bao bì và in trong Cụm công nghiệp phía Tây đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương đã cấp cho HTX in Minh Khai. Hướng dẫn Vietinbank Hải Dương và Công ty cổ phần in Hoa Lan thực hiện thủ tục về đầu tư theo quy định để tiếp tục sử dụng 7.288,0m2 đất và thực hiện Dự án Cơ sở sản xuất bao bì và in trong Cụm công nghiệp phía Tây đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương”.

Sau khi các văn bản trên được ban hành đồng nghĩa UBND tỉnh Hải Dương đã bỏ qua hoàn toàn vai trò và quyền lợi của ông Nguyễn Đăng Dương bởi trước đó, với vai trò là Phó Chủ nhiệm HTX Minh Khai, ông Dương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND tỉnh Hải Dương nhưng đều không được giải quyết. Hơn nữa tại Giấy ủy quyền ngày 06 tháng 6 năm 2012 do ông Nguyễn Hùng Thắng - Chủ nhiệm HTX Minh Khai đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Dương thay mặt nhân danh thực hiện liên hệ các cơ quan có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến HTX in Minh Khai. Từ đó, cũng bằng chính giấy ủy quyền này mà ông Dương mới có cơ sở đi làm các thủ tục theo quy định và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX số 0407 A00 017, đồng thời ông còn là thành viên Ban quản trị HTX, lại có công huy động một khoản vốn lớn để xây dựng một phần tài sản trên đất phục vụ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vậy mà đến nay, bằng Thông báo số 160/TB-VP ngày 22 tháng 10 năm 2019 UBND tỉnh không hề nhắc đến ông Nguyễn Đăng Dương mà chỉ dựa vào những hồ sơ, tài liệu do CTCP in Hoa Lan và Vietinbank Hải Dương cung cấp liệu có khách quan và đúng trình tự Pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ của ông Nguyễn Đăng Dương.

Trong khi các bên chưa giải quyết xong tranh chấp để xác định giá trị tài sản hợp pháp gắn liền với đất, UBND tỉnh cần xem xét giải quyết kiến nghị không chỉ của CTCP in Hoa Lan hay Vietinbank Hải Dương mà còn của ông Nguyễn Đăng Dương. Từ đó có phương án giải quyết phù hợp, đúng trình tự của pháp luật, tránh khiếu kiện kéo dài.

Nhóm PV/ KD&PL

 

 

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục