Thị trường gặp khó, lãi ròng của Đất Xanh Miền Bắc sụt giảm 95%

Năm 2023, thị trường bất động sản khủng hoảng khiến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc gặp không ít khó khăn.

Thị trường gặp khó, lãi ròng của Đất Xanh Miền Bắc sụt giảm 95%
Thị trường gặp khó, lãi ròng của Đất Xanh Miền Bắc sụt giảm 95%

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Đất Xanh Miền Bắc sụt giảm 95% so với năm 2022, chỉ còn 14 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 15,15% xuống 0,84%.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đất Xanh Miền Bắc đạt 3.228 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.690 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 10 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,91 lần, tương đương nợ phải trả đạt 1.538 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là 52,5 tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước, do trong năm 2023, Đất Xanh Miền Bắc đã mua lại 47,5 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu DXMCH2224001. Năm 2023, công ty đã thanh toán 47,5 tỷ đồng gốc và gần 10 tỷ đồng lãi trái phiếu DXMCH2224001 cho trái chủ.

Đất Xanh Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, HoSE: DXG) với tỷ lệ biểu quyết của Đất Xanh Group tại Đất Xanh Miền Bắc là 63,5%.

Cập nhật thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/4, Đất Xanh Miền Bắc có vốn điều lệ 907,2 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục