Tăng phí đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

Từ ngày 1/7, phí đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng khi lương cơ sở mới chính thức được áp dụng. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế mỗi tháng của người dân có thể tăng từ 6.000-14.000 so với hiện tại.

Theo Nghị định 146 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở hoặc lương hưu hay trợ cấp thất nghiệp. Nếu theo hộ gia đình, người thứ nhất đóng như mức trên, người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức phí của người thứ nhất. Người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức của người thứ nhất. 

Cụ thể, mức đóng BHYT gia đình theo tháng là: Người thứ nhất 67.050 đồng; người thứ 2 là 46.935 đồng; người thứ 3 là 40.230 đồng; người thứ 4 là 33.525 đồng, người thứ 5 là 26.820 đồng. Từ ngày 1/7, các mức đóng BHYT trên sẽ tăng tương ứng là 81.000 đồng, 56.700 đồng, 48.600 đồng, 40.500 đồng và 32.400 đồng. Như vậy, khi tăng lương cơ sở, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất tăng cao nhất, thêm khoảng 14.000 đồng một tháng, người thứ 5 trở đi tăng khoảng 6.000 đồng một tháng.

Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của người dân sẽ tăng từ 6.000-14.000 so với trước đây.
Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của người dân sẽ tăng từ 6.000-14.000 so với trước đây.

Từ năm nay cũng có nhiều thay đổi về bảo hiểm y tế, như người thân nhận hộ thẻ không cần sổ hộ khẩu, một số nhóm có thể đăng ký mua thẻ qua Cổng dịch vụ công... Việc đăng ký đóng, cấp thẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia áp dụng cho người tham gia BHYT hộ gia đình; người được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông lâm ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

Theo quy định mới từ ngày 1/1, sổ hộ khẩu giấy không còn hiệu lực, vì vậy một số thủ tục liên quan BHYT đã loại bỏ yêu cầu về bản sao sổ hộ khẩu mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình. Người thân, người giám hộ đi nhận thẻ BHYT thay chính chủ chỉ cần giấy hẹn, chứng minh thư hoặc căn cước công dân, kèm theo một trong số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân như bản sao giấy khai sinh, giấy kết hôn, xác nhận cư trú hoặc công nhận việc giám hộ. 

Người thân nhận hộ thẻ không cần sổ hộ khẩu, một số nhóm có thể đăng ký mua thẻ qua Cổng dịch vụ công... là những thay đổi về bảo hiểm y tế (BHYT) từ đầu năm nay. Theo Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước có hơn 91,1 triệu người tham gia BHYT, chiếm 92% dân số. Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ BHYT hơn 95% dân số vào năm 2025. 

Bảo Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục