Cổ phiếu APC sắp rời sàn HOSE

Cổ phiếu APC sắp rời sàn HOSE

Lý do cổ phiếu APC bị hủy niêm yết là vì kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú bị lỗ 3 năm liên tục.