Tài xế GrabBike đình công

Tài xế GrabBike đình công

Sáng 7/12, hàng trăm tài xế GrabBike tắt ứng dụng để phản đối mức khấu trừ mỗi chuyến xe vừa tăng từ 20% lên hơn 27,2%.