Hà Nội cấp phép mới 10 dự án FDI

Hà Nội cấp phép mới 10 dự án FDI

Thành phố Hà Nội thu hút 866,8 triệu USD vốn FD trong tháng 1/2024, trong đó có 10 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt ...