Prudential Việt Nam: Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm lao dốc, giảm gần 90%

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential năm 2023 giảm 90% so với mức thực hiện năm 2022. Trong khi đó, các nguồn thu từ hoạt động tài chính tăng trưởng bằng lần, bù đắp cho phần sụt giảm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Prudential Việt Nam: Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm lao dốc, giảm gần 90% - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm giảm 12% so với mức thực hiện năm 2022, đạt 27.196 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm đem về nguồn phí lớn nhất, đạt 15.533 tỷ đồng (chiếm 57%), bảo hiểm hỗn hợp đem về 9.027 tỷ đồng, bảo hiểm bổ trợ sức khoẻ đem về 2.270 tỷ đồng, bảo hiểm sức khoẻ đem về 686 tỷ đồng,…

Năm 2023, số tiền mà Prudential chi trả bồi thường và tiền bảo hiểm tăng 31%, đạt hơn 23.200 tỷ đồng, trong đó chi trả bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp là cao nhất (7.279 tỷ đồng), theo sau là bảo hiểm liên kết đầu tư (5.036 tỷ đổng).

Cùng với phí hoa hồng và các phí khác, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2023 của Prudential là hơn 25.310 tỷ đồng, tăng 23,6%. Doanh thu phí giảm, trong khi chi phí tăng cao, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential lao dốc gần 90%, giảm từ 10.083 tỷ đồng (năm 2022) còn 1.284 tỷ đồng.

Trái lại, hoạt động tài chính lại ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh thu tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương đương đạt hơn 10.643 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản đầu tư tài chính của Prudential đều gia tăng so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi từ trái phiếu tăng 6%, lãi tiền gửi ngân hàng tăng 28,7%, lần lượt đạt 4.925 tỷ đồng và 3.111 tỷ đồng.

Ngoài ra, Prudential còn ghi nhận khoản lãi chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản đầu tư của quỹ liên kết đơn vị hơn 2.301 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 2022 là lỗ 2.927 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng năm 2023 giảm 26% còn 4.827 tỷ đồng do Prudential đã mạnh tay giảm thưởng, hỗ trợ và quyền lợi khác cho đại ý bảo hiểm, từ 5.220 tỷ đồng (năm 2022) còn 3.493 tỷ đồng (năm 2023). Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 2.688 tỷ đồng do chi phí lương và các chi phí liên quan tăng.

Nhờ nguồn thu lớn từ hoạt động tài chính, Prudential báo lãi trước thuế hơn 3.806 tỷ đồng, giảm 15,6% so với năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Prudential đạt gần 176.700 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Công ty đang duy trì các khoản tiền và tương đương tiền ở mức hơn 6.376 tỷ đồng, giảm 5,6%.

Prudential hiện đang rót 33.536 tỷ đồng vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 117.501 tỷ đồng cho đầu tư tài chính dài hạn, tăng lần lượt 4,8% và 7,9% so với đầu năm. Trong đó ở danh mục đầu tư ngắn hạn, bên cạnh khoản tiền gửi hơn 241 tỷ đồng, Prudential còn đang đầu tư hơn 14.916 tỷ đồng vào chứng khoán, bao gồm các cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Ở danh mục đầu tư dài hạn, Prudential rót tiền chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ (65.212 tỷ đồng), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (hơn 6.000 tỷ đồng) và tiền gửi ngân hàng (hơn 28.000 tỷ). Ngoài ra, công ty cũng đang nắm hơn 17.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. 

Hải Đường

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục