Dòng tiền kinh doanh của CC1 âm kỷ lục

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của CC1 âm gần 2.072 tỷ đồng. Đây cũng là mức âm dòng tiền lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết đến nay.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu gần 1.664 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 118%, thêm 64,84 tỷ đồng lên 119,81 tỷ đồng, doanh thu tài chính cũng tăng 146,2% lên 95,88 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của CC1 âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh minh họa
Dòng tiền kinh doanh của CC1 âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh 215,4% lên 135 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 100%, lên 75,92 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng 250,7% so với quý II/2021.

CC1 thoát lỗ chủ yếu do ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khác từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản bởi trong kỳ hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 91,23 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo doanh thu đạt 2.839 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 30,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm gần 2.072 tỷ đồng. Đây cũng là mức âm dòng tiền lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết đến nay.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư của doanh nghiệp cũng âm 1.811,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ở mức 3.492,9 tỷ đồng, chủ yếu từ việc phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Tính tới ngày 30/6/2022, tổng tài sản của CC1 tăng 30,3% so với đầu năm, lên 15.662,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 6.924,4 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn là 2.340,7 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn 1.585,9 tỷ đồng,...

 

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục