Đì đẹt cả năm, Đô thị Nam Hà Nội (NHA) chỉ hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận

Năm 2023, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HoSE: NHA) đặt mục tiêu 130 tỷ đồng doanh thu, 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Song, kết thúc năm 2023, công ty mới hoàn thành 56% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận.

Đì đẹt cả năm, Đô thị Nam Hà Nội (NHA) chỉ hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận
Đì đẹt cả năm, Đô thị Nam Hà Nội (NHA) chỉ hoàn thành 25% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu thuần của NHA đạt 27 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn đi lùi, lợi nhuận gộp tăng 2,6 lần, 15 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 56,72%.

Trong quý, các loại chi phí kinh doanh đạt 9 tỷ đồng, tăng 54%. Dù vậy, NHA vẫn kết thúc quý IV/2023 với khoản lãi trước thuế 6,4 tỷ đồng, tăng gấp 32 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 5,1 tỷ đồng, cao nhất 12 quý qua.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của NHA đạt 73 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm mạnh của mảng xây dựng (giảm 55%, đạt 47 tỷ đồng), trong khi mảng kinh doanh hàng hóa, thành phẩm bất động sản tăng mạnh (đạt 23 tỷ đồng).

Dù doanh thu giảm, song nhờ cải thiện giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 35%, đạt 23 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,5%.

Trong năm, các loại chi phí kinh doanh không có nhiều biến động. Bởi vậy, kết năm 2023, NHA có lợi nhuận trước thuế 7,7 tỷ dồng, tăng gấp 3,2 lần so với năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 6 tỷ đồng, tăng 3,2 lần.

Năm 2023, NHA đặt mục tiêu 130 tỷ đồng doanh thu, 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm 2023, công ty mới hoàn thành 56% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NHA đạt 684 tỷ đồng, giảm 1,8% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của NHA tập trung tại chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đạt 430 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, chiếm 63% tài sản, tập trung tại các dự án: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 tại xã Yên Bắc và TT Hòa Mạc (180 tỷ đồng), dự án khách sạn Hòa Mạc (177 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, Hà Nam (42 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 14% tài sản, đạt 94 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm, chủ yếu tập trung tại dự án khu dân cư Mộc Bắc.

Các khoản phải thu chỉ chiếm 7% tài sản, đạt 50 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 251 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 50% trong số đó, đạt 126 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu đạt 433 tỷ đồng, tăng thêm 6 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,57 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của NHA năm 2023 dương 20 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 50 tỷ đồng, do công ty đầu tư mua sắm tài sản. Đáng chú ý, dòng tiền vay/trả giảm mạnh, lần lượt là giảm 50% và giảm 82%. Tiền và tương đương tiền tại ngày kết năm 2023 chỉ 8 tỷ đồng.

Vĩnh Chi

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục