'Công ty con' của ngân hàng Agribank công bố kết quả kinh doanh ảm đạm

Vừa qua, công ty con của Ngân hàng Agribank là Chứng khoán Agribank (mã: AGR) báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 giảm 72% xuống còn hơn 87 tỷ đồng...

Mới đây, công ty con của ngân hàng Agribank là CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC - mã: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với kết quả kinh doanh ảm đạm.

Nguồn: BCTC quý 2/2022 tại Bảo hiểm Agribank.
Nguồn: BCTC quý 2/2022 tại Bảo hiểm Agribank.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm Agribank tăng nhẹ 7% so cùng kỳ, đạt hơn 974 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bồi thường tăng tới 35% ghi nhận gần 347 tỷ đồng và chi phí khác tăng 18% hơn 279 tỷ đồng, khiến tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm tại Bảo hiểm Agribank tăng 27%, ghi nhận gần 636 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 22% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 288 tỷ đồng.

Hơn nữa, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ, còn hơn 62,8 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp,...Bảo hiểm Agribank báo lãi trước và sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 đều giảm đến 41%, xuống còn vỏn vẹn 124 tỷ đồng và 99 tỷ đồng.

Riêng trong quý 2/2022, doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 497 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tại Bảo hiểm Agribank giảm đến 50% xuống còn 43 tỷ đồng.

Năm 2022, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 310 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 40% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

'Công ty con' của ngân hàng Agribank công bố kết quả kinh doanh ảm đạm - Ảnh 1

Tổng tài sản của Bảo hiểm Agribank tính đến 30/6/2022 tăng nhẹ 5% so với đầu năm, lên mức gần 3.488 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản, ghi nhận gần 2.615 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19%, đạt gần 173 tỷ đồng; tài sản tái bảo hiểm ghi nhận gần 163 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Bảo hiểm Agribank tính đến 30/6/2022 ghi nhận gần 2.217 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, chiếm tới 64% tổng tài sản. Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phí phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 9% so với đầu năm, lên gần 1.426 tỷ đồng.

Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phí phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 3% so với đầu năm, lên hơn 1,763 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021, ngân hàng Agribank sở hữu 51,51% cổ phần tại Bảo hiểm Agribank.

Trước đó, Chứng khoán Agribank (mã: AGR) là một trong những công ty con của ngân hàng Agribank sở hữu 75,21% cổ phần cũng công bố lợi nhuận trước thuế quý 2/2022 giảm tới 90% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 26 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm,  công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 188 tỷ đồng, giảm 3% so 6 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận trước thuế giảm 72% xuống còn 87,4 tỷ đồng.

Phương Hà

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục