Chứng khoán VPS: Từ nhiệm vai trò đại lý một loạt lô trái phiếu doanh nghiệp

Thời gian gần đây, Chứng khoán VPS đã thông báo từ nhiệm vị trị đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hàng loạt các lô trái phiếu doanh nghiệp công ty tham gia.

Cụ thể, CTCP Chứng khoán VPS mới đây đã thông báo từ nhiệm vai trò đại lý đăng ký, lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu do CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã SCG) phát hành ngày 31/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu là 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, VPS sẽ từ nhiệm các tư cách trên kể từ ngày 1/12/2022.

VPS cũng cho biết theo quy định của hợp đồng, VPS có thể từ nhiệm và ngừng thực hiện toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình liên quan đến vai trò đại lý đăng ký và lưu ký và vai trò đại lý quản lý tài sản bảo đảm sau khi thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành và những người sở hữu trái phiếu ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến từ nhiệm. VPS đề nghị tổ chức phát hành chỉ định tổ chức đại lý đăng ký và lưu ký thay thế trong vòng 7 ngày làm việc; và chỉ định đại lý quản lý tài sản bảo đảm thay thế trong vòng 25 ngày làm việc kể từ thông báo từ nhiệm này.

Chứng khoán VPS: Từ nhiệm vai trò đại lý một loạt lô trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1

Không chỉ vậy, cũng kể từ ngày 1/12/2022, VPS sẽ từ nhiệm vai trò tương tự đối với trái phiếu do Công ty Roman E&C phát hành ngày 31/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 530 tỷ đồng.

Tìm hiểu được biết trước đó, VPS cũng đã từ nhiệm vị trị đại lý đăng ký và lưu ký và đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hàng loạt các lô trái phiếu doanh nghiệp khác mà công ty này tham gia từ năm 2020.

Cụ thể, lô trái phiếu Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Xuân phát hành ngày 10/7/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 300 tỷ đồng; 3 lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông trị giá hơn 600 tỷ đồng; lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát phát hành ngày 22/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 900 tỷ đồng hay lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông phát hành ngày 14/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 1.320 tỷ đồng, lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản du lịch Hoàng Trường phát hành ngày 21/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 1.400 tỷ đồng, lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai phát hành ngày 22/12/2020 có tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 1.351 tỷ đồng…

Về kết quả kinh doanh, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 giảm 15% so với cùng kỳ, xuống mức 2.316 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 264 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, VPS đạt 7.029 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 730 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 6% và 21% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 30/9/2022, dư nợ cho vay của VPS đạt 8.402 tỷ đồng, giảm gần 770 tỷ đồng so với cuối quý 2 trước đó. Trong đó, dư nợ margin chiếm 7.953 tỷ đồng.

 

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục