Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng do vi phạm hàng loạt lỗi

Công ty Camimex Group bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng 310 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi, trong đó có việc công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 724 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Camimex Group.

Theo đó, trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021 tổ chức 23 cuộc họp Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, có 21 cuộc họp. 

Ngoài ra, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, CMX chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Công ty Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi.
Công ty Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi.

Bên cạnh đó, công ty đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Ngoài ra, Công ty Camimex Group còn vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Giao dịch giữa công ty với Công ty cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/HĐQT thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, công ty đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Với những hành vi sai phạm trên, Camimex Group sẽ phải nộp phạt hành chính tổng cộng 310 triệu đồng.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục