Các sự kiện đại lễ, nghi lễ tâm linh, văn hóa quan trọng do Đức Pháp Vương trực tiếp cử hành tại Đại Bảo tháp Tây Thiên

(Kinhdoanhnet) - Các Pháp Bảo trân quý từ Kho tàng tâm linh vô giá hàng nghìn năm của Truyền thừa Drukpa do Đức Pháp Vương ban tặng, an vị, yểm tâm cho Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên để ban trải tình yêu thương và trí tuệ đến khắp muôn nơi, mang vô lượng năng lực gia trì, giúp người dân đất nước Việt Nam được hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng, thành tựu mọi tâm nguyện trên hành trình hạnh phúc giác ngộ.

1. Các nghi lễ linh thiêng an vị: XÁ LỢI PHẬT VÀ TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA CÓ NIÊN ĐẠI 2000 NĂM.

 Bức tượng Thích Ca Mâu Ni là một trong những Pháp bảo của Truyền thừa Drukpa được Đức Pháp Vương trì giữ từ nhiều đời. Xá lợi Phật hay tinh hoa giác ngộ mà Ngài ban cho Đại Bảo tháp Tây Thiên cũng vậy. Các Pháp bảo này đều tràn đầy ân phúc gia trì của Đức Phật và Đức Pháp Vương. Ngoài ra, trong Bảo điện còn có một chiếc đèn thiêng do đích thân Đức Pháp Vương đặt làm và từng sử dụng trong nhiều lần chuyên tu nhập thất.

Các sự kiện đại lễ, nghi lễ tâm linh, văn hóa quan trọng do Đức Pháp Vương trực tiếp cử hành tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Ảnh 1

Tâm nguyện của Ngài là sẽ đích thân an vị Tượng Phật, Xá lợi và ngọn Đèn báu nơi Bảo điện. An vị xá lợi chính là an vị Trí tuệ. Sau khi hoàn thiện cơ bản phần thô, yểm tâm kỹ lưỡng, an vị tượng Ngũ Trí Như Lai, có thể nói việc an vị Cây Phúc Điền Quy y Truyền thừa Thượng sư, kết giới gia trì Đại Mandala Độ Mẫu Quan Âm Tara trong lòng Đại Bảo Tháp, đặt an vị Tượng và Xá lợi Phật trên đỉnh Tháp đã hoàn thiện mọi hạng mục kết giới, yểm tâm và gia trì tâm linh. Đại Bảo tháp Mandala thực sự đã trở thành tâm điểm gia trì vô cùng linh thiêng, biểu tượng Đại Trí tuệ của Đức Phật mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh hữu tình tại Việt Nam và trên toàn Pháp giới./.

2. KHO TÀNG PHÁP BẢO TRUYỀN THỪA TẠI NGÔI ĐẠI BẢO THÁP

Tôn tượng Phật trong tư thế thiền định: (đã yểm trên Đỉnh Tháp)

Đây là Tôn tượng Phật cổ đã tích tụ vô lượng năng lượng gia trì do các bậc Thượng sư và hành giả thực chứng đã tu trì cúng dường trong suốt hơn 2000 năm qua. Tượng đã được Đức Pháp Vương an vị cùng Xá lợi Phật trong ngôi Bảo điện tại Tầng 7 phần Chóp tháp.

Các sự kiện đại lễ, nghi lễ tâm linh, văn hóa quan trọng do Đức Pháp Vương trực tiếp cử hành tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Ảnh 2

Xá lợi Phật (đã yểm trên Đỉnh Tháp)

Xá lợi Phật là Pháp Bảo tôn quý nhất đến từ Đức Phật đã được Đức Pháp Vương yểm kỹ lưỡng trong một Bảo tháp thếp vàng và sau đó được đặt an vị trong ngôi Bảo điện tại Tầng 7 phần Chóp tháp. An vị Xá lợi chính là ban gia trì Trí tuệ vì Xá lợi được đặt trong phần kiến trúc tượng trưng cho Hảo tướng trên đỉnh đầu của Đức Phật. Xá lợi an vị nơi trung tâm đỉnh Tháp cũng quan trọng như trái tim được đặt tại trung tâm cơ thể người.

Các sự kiện đại lễ, nghi lễ tâm linh, văn hóa quan trọng do Đức Pháp Vương trực tiếp cử hành tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Ảnh 3

Tôn tượng Phật đứng (sẽ yểm thêm sau)

Đây là một pho tượng đồng vô cùng quý giá có niên đại 2600 năm từ thời Đức Phật. Tượng được điêu khắc sống động rất có thần. Tương truyền, Đức Phật lịch sử từng nhìn thấy pho tượng này và tán thán rằng pho tượng trông rất giống Ngài.

Chữ Chủng tử AH tự hiện (sẽ yểm thêm sau)

Đây vốn không phải chữ do con người khắc mà là chữ chủng tử tự hiện trong hang động thiền định của Đức Naropa (1016–1100), bậc Đại Thành Tựu Giả trứ danh trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ và cũng là hóa thân đời trước của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Khi Đức Naropa nhập đại định bất khả tư nghì, năng lực giác ngộ của Ngài đã khiến mặt đá trong động nổi lên chữ chủng tử AH. Chữ chủng tử này như thế chính là năng lượng tinh túy của Đại Thủ Ấn, Đại Toàn Thiện, tượng trưng cho sự chứng đắc Mật thừa Tantra vô song.

Các sự kiện đại lễ, nghi lễ tâm linh, văn hóa quan trọng do Đức Pháp Vương trực tiếp cử hành tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Ảnh 4

Chiếc đèn thiêng (sẽ an vị sau)

Đây là chiếc đèn với mẫu mã hoa văn độc bản do Đức Pháp Vương đặt làm và từng sử dụng trong nhiều lần chuyên tu nhập thất.

Bảo tháp Chuyển Pháp luân (sẽ an vị sau)

Đây là một Bảo tháp thếp vàng điêu khắc tinh xảo và tràn đầy sự gia trì, chuyên dùng để an vị Xá lợi Phật và các Pháp Bảo trân quý nhất, giúp ban trải năng lực giác ngộ và sự hoằng truyền mạnh mẽ của Phật pháp.

Với việc đích thân Đức Pháp Vương ban tặng và an vị các Pháp Bảo này tại Đại Bảo Tháp, năng lượng tâm linh kỳ diệu tỏa ra từ các Pháp Bảo sẽ ban thần lực gia trì rộng khắp. Đại Bảo tháp Mandala lúc này sẽ hoàn hảo và trở thành tâm điểm gia trì vô cùng linh thiêng, biểu tượng Đại Trí tuệ của Đức Phật mang lợi ích cho vô số hữu tình tại Việt Nam và trên toàn Pháp giới.

3. Chương trình TRÌNH DIỄN VŨ ĐIỆU KIM CƯƠNG TÁM HÓA THÂN LIÊN HOA SINH LINH THIÊNG– Giải thoát qua sự Chiêm bái.

Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển. Bởi vậy người dân và Phật tử khắp nơi luôn tin kính Ngài là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Các sự kiện đại lễ, nghi lễ tâm linh, văn hóa quan trọng do Đức Pháp Vương trực tiếp cử hành tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Ảnh 5

Vào thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sinh đã từ Ấn Độ đến vùng đất tuyết, hàng phục các quỷ thần quấy nhiễu người dân và cải hóa họ thành các Hộ pháp của Đạo Phật, xây dựng các tự viện, trao truyền giáo pháp Kim Cương thừa của Đức Phật Thích Ca cho người dân trên khắp dãy Himalaya. Ngài thị hiện vô số thần thông nhưng hơn hết, lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của Ngài đã cảm hóa toàn bộ người dân tại vùng đất này…

Vũ điệu 8 Hóa thân Liên Hoa Sinh thường là một phần của một lễ hội tâm linh kéo dài 3 ngày cho đến 1 tuần, và là cao trào của toàn bộ lễ hội, được cử hành vào ngày cuối cùng sau khi các Phật tử tham dự lễ hội đã trải qua các nghi thức tịnh hóa và tiêu trừ chướng ngại, thân tâm thanh tịnh để sẵn sáng đón nhận ân phúc gia trì, kiến tức giải thoát (giải thoát giác ngộ qua sự chiêm bái Vũ điệu thiêng).

Trong âm thanh vũ điệu Kim Cương, Hóa thân chính Guru Rinpoche - Bậc Căn bản Thượng sư - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ xuất hiện cùng Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh uy nghi với các sắc tướng, gương mặt màu sắc: xanh, đỏ, vàng… khác nhau. Mỗi hóa thân tương ứng với các công hạnh chính của Ngài, được người dân Himalaya tán thán và tưởng nhớ qua các giáo pháp cũng như qua Vũ điệu Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh. Các Hóa thân đứng thành vòng tròn hoặc hai hàng và cùng phô diễn vũ điệu, sau đó cùng an tọa và ban gia trì cho các thành viên tham dự buổi lễ.

Hàng năm, tại các lễ hội tâm linh đặc biệt tại các thánh địa Phật giáo, chư tăng sẽ cử hành vũ điệu này trước sự tham gia đông đảo của người dân, những Phật tử thuần thành với mong nguyện đón nhận sự gia trì và cảm hứng tu tập từ một bậc toàn giác.

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục