ACB huy động thành công 13.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu đã phát hành lô trái phiếu giá trị 5.000 tỷ đồng. Nhà băng này đã phát hành thành công 5 đợt trái phiếu 13.000 tỷ đồng.

Theo thông tin cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 12/9 vừa qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã phát hành thành công lô trái phiếu ACBL2325005. Khối lượng phát hành là 50.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Theo đó, tổng giá trị của đợt phát hành lần này là 5.000 tỷ đồng. 

Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 12/9/2025, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,5%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 5 được ngân hàng này phát hành trong năm nay.

Trong tháng 9 này, ACB cũng đã phát hành lô trái phiếu mã ACBL2325004 với khối lượng 15.000 trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, ACB đã phát hành thành công 5 đợt trái phiếu với tổng giá trị phát hành lên đến 13.000 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến nay, ACB đã phát hành thành công 5 đợt trái phiếu với tổng giá trị phát hành lên đến 13.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 7/2023, HĐQT Ngân hàng ACB đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng. Tổng cộng, sau 2 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 9 và 3 đợt phát hành phát hành trong tháng 8, ACB đã huy động tổng cộng 13.000 tỷ đồng từ trái phiếu trong tổng quy mô 20.000 tỷ đồng trái phiếu được HĐQT phê duyệt.  

Cả 5 đợt phát hành này, trái phiếu đều có kỳ hạn 2 năm và sẽ đáo hạn năm 2025. Đồng thời, các lô trái phiếu này đều có mức lãi suất cố định 6,5%/năm và sẽ được mua lại trước hạn theo thỏa thuận của hai bên. Tổ chức thực hiện đăng ký lưu ký cho các thương vụ này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và tổ chức có liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect. 

Mục đích phát hành được ACB cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Về hoạt động kinh doanh của ACB, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này đạt 12.460 tỷ đồng, tăng 12,7%; Lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của ACB là 630.893 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 434.032 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 6 tháng trước đó. Tiền gửi khách hàng đang ở mức 432.410 tỷ đồng, tăng 4,4 % so với thời điểm 31/12/2022. 

Tuy nhiên, đáng chú ý là ACB đang đối diện với tình trạng nợ xấu tăng vọt sau 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng nợ xấu tính đến thời điểm 30/6/2023 đang ở mức 4.620 tỷ đồng, tăng 51,7% so với 6 tháng trước đó. Đặc biệt, cả ba nhóm nợ (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn) của ACB đều tăng mạnh. Kết thúc quý 2, tỷ lệ nợ xấu của ACB tăng lên mức 1,07% (so với 0,7% của đầu năm 2023). 

Hoài Thương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục