Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021, tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Canh Tý 1960, tuổi Nhâm Tý 1972, tuổi Giáp Tý 1984 và tuổi Bính Tý 1996?

Tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Tý.
Tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Tý.

Gia chủ tuổi Canh Tý 1960

Gia chủ tuổi Canh Tý 1960 sinh từ  28/1/1960 đến 14/2/1961 cầm tướng tinh con Chuột. Năm mới 2021 này gia chủ 62 tuổi; Mệnh ngũ hành: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam cung Tốn – Nữ cung Khôn

Năm Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12/2/2021 đến 31/1/2022; Mệnh 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Theo các tài liệu về Tử vi, tuổi đẹp nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Canh Tý 1960 gồm: Ất Sửu 1985, Kỷ Sửu 2009, Mậu Tý 2008, Giáp Tý 1984, Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Nhâm Thân 1992, Bính Thân 1956, Ất Hợi 1995, Canh Thìn 2000, Tân Hợi 1971, Giáp Thìn 1964, Nhâm Dần 1962, Tân Sửu 1961 và tuổi Canh Tý sinh năm 1960.

Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thìn, Thân hay tuổi Sửu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Canh Tý 1960 nên tránh mời những người tuổi: Đinh Mùi sinh năm 1967, Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Bính Ngọ sinh năm 1966, Tân Mão sinh năm 2011, Nhâm Tuất sinh năm 1982, Mậu Tuất sinh năm 1958 là những xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972

Chủ nhà Tuổi Nhâm Tý 1972 sinh ngày 15/2/1972 đến 2/2/1973; Năm mới 2021 gia chủ 50 tuổi. Mệnh ngũ hành: Tang Đố Mộc – Gỗ cây dâu; Cung phi: Nam Khảm – Nữ Cấn.

Năm âm lịch Tân Sửu 2021 mệnh Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Các tuổi hợp tuổi, hợp mệnh nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 gồm: Kỷ Sửu 2009, Mậu Tý 2008, Bính Thân 1956, Ất Tỵ 1965, Bính Tý 1996, Bính Dần 1986, Đinh Sửu 1997, Ất Hợi 1995 và tuổi Giáp Thìn 1964.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thìn, Thân hay tuổi Sửu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 nên tránh mời những người tuổi: Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Mùi sinh năm 1991, Canh Ngọ sinh năm 1990, Mậu Tuất sinh năm 1958, Tân Mão sinh năm 2011, Kỷ Mão sinh năm 1999 là những xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Giáp Tý 1984

Nam nữ tuổi Giáp Tý 1984 sinh từ ngày 2/2/1984 đến 20/1/1985. Năm 2021 gia chủ 38 tuổi. Mệnh ngũ hành: Hải Trung Kim – Vàng dưới biển; Cung phi: Nam cung Đoài – Nữ cung Cấn.

Mệnh năm 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Giáp Tý 1984 gồm: Ất Sửu sinh năm 1985, Giáp Tý sinh năm 1984, Tân Sửu sinh năm 1961, Bính Tý sinh năm 1996, Canh Tý sinh năm 1960, Nhâm Thân sinh năm 1992, Mậu Thân sinh năm 1968.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thìn, Thân hay tuổi Sửu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 nên tránh mời những người tuổi: Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Mão sinh năm 2011, Mậu Tuất sinh năm 1958, Tân Mão sinh năm 1951, Canh Dần sinh năm 2010, Đinh Mùi sinh năm 1967 là những xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Bính Tý 1996

Gia chủ tuổi Bính Tý 1996 sinh từ ngày 19/2/1996 đến 6/2/1997. Năm 2021 gia chủ 26 tuổi. Mệnh ngũ hành: Giản Hạ Thủy – Nước dưới khe; Cung phi: Nam cung Tốn – Nữ cung Khôn.

Mệnh năm 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi 2021: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Những tuổi đẹp nhất mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ tuổi Bính Tý 1996 gồm: Ất Sửu sinh năm 1985, Giáp Tý sinh năm 1984, Tân Tỵ sinh năm 2001, Nhâm Thân sinh năm 1992, Tân Hợi sinh năm 1971, Canh Thìn sinh năm 2000 và tuổi Quý Sửu sinh năm 1973.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thìn, Thân hay tuổi Sửu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Bính Tý 1996 nên tránh mời những người tuổi: Đinh Mùi sinh năm 1967, Canh Ngọ sinh năm 1990, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Mùi sinh năm 1991, Nhâm Tuất sinh năm 1982, Bính Ngọ sinh năm 1966, Quý Mùi sinh năm 2003 là những xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Thanh Thanh (T/h)

SHTT
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục