Xây dựng Hòa Bình: Tiếp tục chào bán cổ phiếu, dự thu hơn 2.600 tỷ đồng

Sau lần Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 không thể tổ chức, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 vào ngày 17/10.

Xây dựng Hòa Bình: Tiếp tục chào bán cổ phiếu, dự thu hơn 2.600 tỷ đồng - Ảnh 1

Tại đại hội lần này, Xây dựng Hòa Bình dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trong đó, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian triển khai năm 2023 – 2024.

Số tiền huy động ước tính khoảng 2.640 tỷ đồng, công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023 - 2024. Trong đó, tỷ lệ 1,2:1, tương ứng cứ mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu.

Được biết, các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty.

So với với kế hoạch trình cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8 (không thể tổ chức), số lượng cổ phiếu hoán đổi nợ đã được điều chỉnh giảm 53 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm khoảng 636 tỷ đồng. Ngược lại, kế hoạch phát hành riêng lẻ lại được điều chỉnh tăng 53 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng thêm 636 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình, quý II/2023, doanh thu thuần đạt 2.298 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Song, nhờ giá vốn giảm tới 70%, lợi nhuận gộp đạt 423 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Như vậy, Xây dựng Hòa Bình đã cắt đứt được chuỗi 2 quý liên tiếp lỗ gộp (quý IV/2021: lỗ gộp 426 tỷ đồng; quý I/2023: lỗ gộp 202 tỷ đồng).

Trong quý, Xây dựng Hòa Bình tiếp tục thanh lý các khoản đầu tư, thu về 93 tỷ đồng doanh thu tài chính, ít hơn cùng kỳ 48%. Ngược lại, chi phí tài chính gần như không có gì thay đổi, đạt 142 tỷ đồng.

Kết quý II/2023, Xây dựng Hòa Bình có lãi trước thuế 585 tỷ đồng, tăng 8,5 lần và lãi sau thuế 546 tỷ đồng, tăng 12 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Xây dựng Hòa Bình đạt 3.492 tỷ đồng, giảm 51%; lợi nhuận gộp đạt 221 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý tiếp tục là “hai cục tạ” trong bức tranh 6 tháng của Xây dựng Hòa Bình khi lần lượt đạt 279 tỷ đồng (tăng 19%) và 535 tỷ đồng (tăng 84%) khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 516 tỷ đồng.

Phải nhờ vào khoản lợi nhuận khác đột biến trong quý II/2023, Xây dựng Hòa Bình mới có lãi trước thuế 142 tỷ đồng, tăng 63% và lãi sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Kết quả này đã giúp lỗ lũy kế của Xây dựng Hòa Bình giảm còn 2.020 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt 14.701 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản nổi bật với tỷ trọng rất lớn của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 10.463 tỷ đồng, chiếm 71% tổng tài sản. Đáng chú ý, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã tăng thêm 327 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.386 tỷ đồng, gần như lớn nhất toàn ngành xây dựng.

Anh Phan

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục