Vingroup bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

HĐQT Vingroup bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là chủ tài khoản của Vingroup tại các ngân hàng. Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm từ 2021-2026...

Ông Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn từ tháng 02 năm 2018.
Ông Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn từ tháng 02 năm 2018.

Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Theo đó, HĐQT Vingroup bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là chủ tài khoản của Vingroup tại các ngân hàng. Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm từ 2021-2026.

Ông Nguyễn Việt Quang, sinh năm 1968, được bầu vào Hội đồng quản trị từ năm 2017. Ông Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn từ tháng 02 năm 2018. Trước khi gia nhập Vingroup vào năm 2010, ông là thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Y Cao từ năm 1996 – 2009. Ông Nguyễn Việt Quang tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân với bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Hiện nay, ông Quang đang sở hữu 175 cổ phiếu VIC. Trong khi đó, vợ ông là bà Lê Minh Ngọc đang sở hữu 2.218.146 cổ phiếu, chiếm 0,064% vốn tại VIC.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Tập đoàn Vingroup sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh trên ba trụ cột chính là Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ, được tập đoàn xem là “kiềng ba chân” vững chãi. Tập đoàn duy trì mô hình P&L tại các công ty con, nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả, minh bạch và tiếp tục thúc đẩy triển khai nguyên tắc "5 Hoá" nhằm xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt. Theo đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt khoảng 170.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng.

Hà Anh

Vneconomy
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục