Vingroup bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

Vingroup bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

HĐQT Vingroup bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là chủ tài ...