Vinahud chi 950 tỷ đồng mua công ty 1 tháng tuổi từ R&H Group

Vinahud quyết chi 950 tỷ đồng mua công ty Mê Linh Thinh Vượng mới chỉ thành lập được 1 tháng từ R&H Group do Chủ tịch Trương Quang Minh làm Tổng Giám đốc.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud (UpCoM: VHD), cổ đông đã thông qua Tờ trình giao dịch nhận chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.

Công ty này có trụ sở ​​tại tầng 3, tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, do ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Vinahud làm đại diện pháp luật.

Đặc biệt, Mê Linh Thịnh Vượng mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/03/2023, tức chỉ một tháng trước khi có quyết định được Vinahud mua lại.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Vinahud sẽ mua Mê Linh Thịnh Vượng từ CTCP Tập đoàn R&H cũng có trụ sở tại tầng 7, cùng toà nhà Vinahud. Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp do Chủ tịch HĐQT Vinahud Trương Quang Minh làm Tổng Giám đốc, đồng thời là cổ đông lớn nhất sở hữu 70% vốn điều lệ.

Ngành nghề chính của R&H là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chủ tịch HĐQT Vinahud Trương Quang Minh nắm giữ 70% vốn điều lệ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc tại R&H Group.

Chủ tịch HĐQT Vinahud Trương Quang Minh nắm giữ 70% vốn điều lệ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc tại R&H Group.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu ở mức 999 tỷ đồng, trong đó, ông Trương Quang Minh nắm giữ tỉ lệ 70%, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc, 30% còn lại thuộc về bà Phạm Thị Hạnh (25%) và bà Phạm Thị Hồng (5%).

Còn tại Vinahud, ông Minh đang nắm giữ 1,71 triệu cổ phiếu, tương đương 4,51% vốn điều lệ công ty này.

Vinahud sẽ mua lại toàn bộ phần vốn góp 659,6 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ tại Mê Linh Thịnh Vượng với giá trị nhận chuyển nhượng là 950 tỷ đồng.

Về phương án huy động vốn, công ty sẽ dùng 80% từ nguồn vốn vay các ngân hàng; 20% vốn tự có và/hoặc nguồn vốn khác phù hợp quy định pháp luật.

Ban đầu, Tờ trình giao dịch tại Mê Linh Thịnh Vượng không có trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Nhưng ngày 6/4 vừa qua, Vinahud đã có nghị quyết chấp thuận kiến nghị của nhóm cổ đông gồm ông Trương Thanh Minh, Bùi Đức Hạnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phạm Thị Hồng, Phạm Thị Diệp, Đoàn Thị Thanh Huyền sở hữu 1,98 triệu cổ phần, chiếm 5,23% tổng số cổ phần của công ty đã đề nghị HĐQT - Người triệu tập Đại hội cổ đông bổ sung vào chương trình họp.

Lê Thanh Hồng

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục