Vi phạm về môi trường, Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn bị phạt 300 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn, Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn vì đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, không có giấy phép môi trường.

 

Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - chi nhánh Nga Sơn bị phạt 300 triệu đồng
Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - chi nhánh Nga Sơn bị phạt 300 triệu đồng

Theo đó, tại Quyết định số 1049/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn có địa chỉ tại Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn, Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, xác định đơn vị đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, không có giấy phép môi trường (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hình thức xử phạt chính, phạt cảnh cáo.

Biện pháp khắc phục hậu quả: căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vì không đủ căn cứ xác định tình trạng ô nhiễm môi trường.

Không có giấy phép môi trường theo quy định. Quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14; khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các tình tiết giảm nhẹ: Tổ chức vi phạm hành chính đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm; Tổ chức vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

Trước khi đi vào hoạt động, Công ty đã đầu tư Trạm xử lý nước thải hoàn toàn mới với công suất 250 m3/ngày và trạm xử lý nước thải công nghiệp 5 m3/ngày, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về BVMT, có Hợp đồng, Biên bản xin nghiệm thu hoàn thành Trạm xử lý nước thải gửi kèm theo

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

Giao cho ông Chuang Chia Wei, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn để chấp hành. Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền xử phạt theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn phải nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt và thi hành nghiêm chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả ghi tại Điều 1 Quyết định này.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn có quyền khiếu nại, hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Lan Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục