Từ tháng 4-2022, áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Đây là nội dung tại Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 24-2-2022 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Từ tháng 4-2022, áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc
Từ tháng 4-2022, áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc
 

Theo đó, triển khai áp dụng HĐĐT đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian thực hiện từ tháng 4-2022.

Danh sách các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định 206.

(Trước đó, từ tháng 11-2021 tại 6 tỉnh, thành phố đã triển khai áp dụng HĐĐT là: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định).

Việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021.

Cục thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tại địa phương;

- Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về HĐĐT để đảm bảo triển khai thực hiện HĐĐT có kết quả;

- Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai HĐĐT;…

TQ

Pháp Luật và Xã hội
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục