Tổng công ty Coma: Lỗ âm vốn, bị cưỡng chế thuế và hạn chế giao dịch cổ phiếu

Hoạt động kinh doanh thua lỗ năm thứ 5 liên tiếp khiến vốn của Coma âm hàng chục tỷ đồng, bị cưỡng chế thuế và hạn chế giao dịch cổ phiếu.

Cục Thuế TP.Hà Nội đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Coma (Coma, TCK/UPCoM) - đơn vị có tới 98,7% vốn thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng do có số tiền quá hạn nộp. Theo đó, số tiền Coma bị cưỡng chế là hơn 6,4 tỷ đồng.

Hiện Bộ Xây dựng đang nắm tới 98,7% vốn của Coma.
Hiện Bộ Xây dựng đang nắm tới 98,7% vốn của Coma.

Tại báo cáo tài chính soát xét của Coma, đơn vị kiểm toán đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chưa thực hiện xử lý tài sản thiếu, số dư quỹ tiền mặt, giá thành phẩm...

Đặc biệt, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 30/6/2022, các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 273 tỷ đồng. Coma có lỗ trong kỳ hơn 520 triệu đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1,3 tỷ đồng.

Năm 2021, Coma ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp chìm trong thua lỗ, nâng lỗ lũy kế tới 336 tỷ đồng, dẫn đến thâm hụt vốn chủ sở hữu khiến vốn âm 74 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cho rằng khả năng tiếp tục hoạt động của Coma phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động trong tương lai. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Coma.

Theo Coma, sở dĩ công ty bị âm vốn do trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng phải thu khó đòi đã quá hạn từ 6 tháng trở lên theo quy định.

Do hoạt động kinh doanh âm nên cổ phiếu TCK của Coma bị hạn chế giao dịch trên UPCoM.

Coma đưa ra phương án khắc phục là thu hồi công nợ phải thu khó đòi để hoàn nhận dự phòng đã trích lập; tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để bù đắp lỗ; thực hiện đề án cơ cấu lại sau khi được Bộ chủ quản phê duyệt để bù đắp vốn chủ sở hữu âm.

Thái Bình

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục