Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Lãi hạt tiêu, dòng tiền kinh doanh âm 1.331 tỷ

Quý III/2022, doanh thu của Xây dựng Hòa Bình tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận chỉ mức gần 5,5 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 1.331 tỷ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn HoSE) công bố, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 3.778 tỷ đồng, tăng tới 80% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 282 tỷ đồng, tăng 2,4 lần.

Dòng tiền kinh doanh của Xây dựng Hòa Bình âm 1.331 tỷ. Ảnh minh họa
Dòng tiền kinh doanh của Xây dựng Hòa Bình âm 1.331 tỷ. Ảnh minh họa

Doanh thu tài chính cũng tăng 2,3 lần lên mức 34 tỷ đồng, tuy nhiên các khoản chi phí khác như chi phí quản lý, chi phí tài chính,..cũng lần lượt mạnh.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, HBC lãi sau thuế chỉ vỏn vẹn gần 5,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 10.904 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 684 tỷ đồng, tăng 35%.

Mặc dù chi phí tài chính, quản lý đều tăng mạnh nhưng Xây dựng Hòa Bình vẫn có lãi trước thuế 113 tỷ đồng, tăng 13%; nhưng lãi sau thuế giảm 16%, đạt 61,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của HBC ở mức 18.683 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng đáng kể (+15%), đạt 13.355 tỷ đồng, chiếm tới 71% tổng tài sản. Trong đó, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng thêm 12%, lên 415 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 16%, đạt 2.793 tỷ đồng, tương ứng 15% tổng tài sản. Như vậy, các khoản phải thu và hàng tồn kho của Hòa Bình đã chiếm tới 86% tài sản, một tỷ lệ rất cao.

Đáng chú ý, kết thúc quý III/2022, nợ phải trả của Hòa Bình đạt 14.913 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Như vậy, 80% tài sản của Hòa Bình được hình thành từ các khoản nợ.

Nợ vay của Hòa Bình tăng khá mạnh trong 9 tháng, đạt 6.566 tỷ đồng; trong đó, vay ngắn hạn 5.496 tỷ đồng, vay dài hạn 1.070 tỷ đồng, tăng 2,7 lần.

Sự gia tăng nợ vay của Hòa Bình xuất phát từ tình trạng dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm rất nặng, ở mức âm 1.331 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí lãi vay,...

 

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục