Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 180,9% so với năm 2020

Ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT cho biết, tổng giá trị trúng thầu 6 tháng đầu năm của Xây dựng Hòa Bình đạt 9.408 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch trúng thầu cả năm.

Vừa qua, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Bởi do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh, thực hiện chỉ thị giãn cách không tập trung đông người, HBC đã xin thay đổi bằng hình thức này. 

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty chia sẻ trong báo cáo thường niên năm 2020 rằng, trong ba năm 2018, 2019 và 2020 thị trường xây dựng đầy khó khăn do không có nhiều dự án đầu tư địa ốc được cấp giấy phép xây dựng, cộng thêm những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến các chủ đầu tư trong lĩnh vực du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng đều bị thiệt hại rất lớn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck: HBC) cho biết sẽ thoái vốn các dự án bất động sản không hiệu quả trong nước để đầu tư cho các chiến lược trọng tâm.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck: HBC) cho biết sẽ thoái vốn các dự án bất động sản không hiệu quả trong nước để đầu tư cho các chiến lược trọng tâm.

Trong năm 2020, doanh thu thuần đạt 11.224,7 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 86,3 tỷ đồng, giảm 79,3% so với năm 2019.

Lý giải nguyên nhân việc doanh thu và lợi nhuận giảm, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, dịch đã ảnh hưởng đến các mảng hoạt động của HBC là các công trình phụ thuộc về ngành du lịch, khách sạn, resort, codotel, shophose… Rất nhiều chủ đầu tư trong lĩnh vực này gặp khó khăn về tài chính khiến nhiều dự án phải tạm ngưng, ảnh hưởng tới doanh thu của tập đoàn. Bên cạnh đó, việc thu hồi nợ chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Trong 3 năm gần nhất, từ 2018 – 2020, tổng số giờ công an toàn lao động của Hòa Bình lên đến gần 200 triệu giờ, đây là thành tích ấn tượng đối với ngành nghề có nhiều rủi ro về tai nạn lao động như xây dựng.

Năm 2020, Hòa Bình cũng đã chuyển đổi thành công hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp từ OHSAS 18001:2007 lên ISO 45001:2018, phiên bản mới nhất của hệ thống quản lý này với các tiêu chuẩn cao hơn.

Năm 2021, Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, tăng 20,3% so với kết quả năm 2020; lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 180,9% so với kết quả năm 2020, chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 180,9% so với năm 2020
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 180,9% so với năm 2020

Ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Hoà Bình khẳng định tình hình 2021 có khả quan hơn về khả năng trúng thầu. Đại diện Hòa Bình cũng kỳ vọng tập đoàn có thể đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Lý giải về nguyên nhân cổ phiếu HBC liên tục lao đốc, ông Đặng Doãn Kiên, Thành viên HĐQT cho biết, giá cổ phiếu thông thường bị tác động dựa trên 3 yếu tố: tình hình vĩ mô, nội tại doanh nghiệp và cơ cấu cổ đông. Nếu doanh nghiệp làm ăn tốt, thị trường chung thuận lợi nhưng cổ đông đa số lướt sóng sẽ làm giá cổ phiếu bị nhiễu.

Ngoài ra, lãnh đạo Hòa Bình cũng cập nhật tình hình thu hồi công nợ. Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ cải thiện dòng tiền và làm sao để thu hồi được nợ kéo dài. Trong năm 2021, Hòa Bình đặt chỉ tiêu thu hồi ít nhất 500 tỷ đồng nợ xấu. 

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, năm nay Hòa Bình sẽ phát hành 3.250.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá. HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2021 hoặc các năm sau. Đồng thời, đại hội cũng thông qua việc phát hành 4.620.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2021.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Đặng Hồng Anh. Đồng thời bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021 – 2024 gồm ba thành viên: Ông Nguyễn Tường Bảo, ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng. Toàn bộ nội dung tờ trình cũng đã được đại hội thông qua với tỉ lệ đồng thuận rất cao.   

Huy động tối đa 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu, cổ phiếu

Để có nguồn lực đầu tư, HBC đã thông qua phương án phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 2.000 tỷ đồng. Trong đó, giá phát hành cổ phiếu không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời điểm phát hành sẽ được quyết định cụ thể khi điều kiện thị trường phù hợp. Ngoài ra, công ty sẽ phát hành 3,25 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá bằng mệnh giá, thời điểm có thể trong năm nay hoặc các năm sau.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục