Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3): Hơn 1.800 tỷ đồng tồn kho tại Dự án Bảo Ninh 2

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của VC3, lên tới 2.339 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hàng tồn kho chủ yếu tới từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Mekong Group, mã chứng khoán: VC3) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 191 tỷ đồng, tăng gấp 36 lần so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn hàng bán 126,6 tỷ đồng, VC3 ghi nhận lợi nhuận gộp 64,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính chiếm 15,5 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn với 9,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận mức 2,3 tỷ đồng và 18,2 tỷ đồng. Sau cùng, VC3 báo lãi sau thuế gần 25 tỷ đồng, cao gấp 15 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, kết thúc nửa đầu năm, VC3 mới chỉ hoàn thành 5,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 546 tỷ đồng đã đặt ra.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của VC3 ở mức 3.620 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền là 327,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn 573,1 tỷ đồng và chủ yếu là các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn (468 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của VC3, lên tới 2.339 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hàng tồn kho chủ yếu tới từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 (1.843 tỷ đồng) và Dự án The Charm Bình Dương (475,1 tỷ đồng). Các công trình xây lắp và kinh doanh bất động sản khác chiếm 20,6 tỷ đồng tồn kho.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của VC3 ở mức 2.396 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 1.224 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính là 337,2 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 293,6 tỷ đồng, tăng hơn 173 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

VC3 báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 gần 25 tỷ đồng, cao gấp 15 lần so với cùng kỳ.
VC3 báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 gần 25 tỷ đồng, cao gấp 15 lần so với cùng kỳ.

Khoản mục “Người mua trả tiền trước ngắn hạn” ghi nhận mức 1.071 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là tiền khách hàng nộp theo tiến độ Hợp đồng mua bán của Dự án KĐT Bảo Ninh 2. Trong đó, hơn 379 tỷ đồng đến từ chính Chủ tịch HĐQT Kiều Xuân Nam, con trai Chủ tịch HĐQT Kiều Xuân Phan và Tổng giám đốc Đặng Minh Huệ.

Theo nguyên lý kế toán, tiền doanh nghiệp thu được từ khách hàng mua bất động sản tại các dự án nhưng chưa bàn giao sẽ được hạch toán vào đây. Khoản tiền này sẽ được ghi nhận là doanh thu khi doanh nghiệp hoàn thành và bàn giao các bất động sản đã xây dựng cho khách hàng.

Theo giới thiệu, Nam Mê Kông được thành lập từ năm 1993, tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3), hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản đồng thời mở rộng đầu tư các lĩnh vực tiềm năng: Năng lượng tái tạo và Cảng biển - Logistics.

XEM THÊM: BAC A BANK chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Hiện Chủ tịch HĐQT của VC3 là doanh nhân Kiều Xuân Nam. Theo Báo cáo quản trị năm 2022 của Tập đoàn, ông Kiều Xuân Nam nắm giữ hơn 50,9% cổ phần tại VC3.

Vị doanh nhân sinh năm 1972 này từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tài chính Hoàng Minh (KPF) từ 6/1/2018 đến 30/8/2019. Trong thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2019, ông Nam là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 3. Và từ tháng 4/2019 đến nay ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, vào tháng 12/2022, ông Kiều Xuân Nam và con trai là ông Kiều Xuân Phan đã có phát sinh giao dịch mua bán nhà ở thuộc Khu Đô thị Bảo Ninh 2, với tổng giá trị là 887,4 tỷ đồng.

Hiếu Nguyễn

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục