Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) bị phạt, truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng theo Quyết định số 589/QĐ-CTBDU ngày 13/3/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen đã có hành vi hạch toán không đúng doanh thu, chi phí, thu nhập khác niên độ 2020-2021 dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp vào ngân sách nhà nước là 2,08 tỷ đồng.

Về hình thức xử phạt, HSG bị phạt tiền gần 416 triệu đồng và phải nộp thêm tiền chậm nộp thuế GTGT và thuế TNDN hơn 317 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền truy thu và phạt là 2,81 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng.
Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 24/2, Hoa Sen nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính số tiền là 2,08 tỷ đồng phát hiện qua thanh tra tài chính nên tổng cộng số tiền còn phải nộp là hơn 733 triệu đồng.

Về tình hình tài chính, hết quý 4/2022, Hoa Sen ghi nhận tổng tài sản ở mức 15.963 tỷ đồng, giảm so với hồi đầu năm (17.025 tỷ đồng).

Hàng tồn kho của Hoa Sen trong kỳ đã giảm 19,2 % so với thời điểm đầu năm xuống mức 5.980 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho vẫn chiếm gần 1/3 khối tài sản của Hoa Sen.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn trong kỳ của Hoa Sen tăng gần 14% so với hồi đầu năm lên mức 1.654 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Hoa Sen đã giảm từ mức 6.141 tỷ đồng (đầu năm) xuống 5.793 tỷ đồng (cuối năm). Nợ vay tài chính ghi nhận giảm rõ rệt, đặc biệt, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm hơn 1.300 tỷ đồng.

Như Quỳnh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục