Tân Tạo xin tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán 2023

Tân Tạo vừa gửi đơn xin được hoãn công bố báo cáo tài chính và báo cáo bán niên 2023 do doanh nghiệp rơi vào tình trạng bất khả kháng, đơn vị kiểm toán từ chối thực hiện kiểm toán do bị tước giấy phép hành nghề.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) về việc xin tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán 2023 và báo cáo thường niên 2023, với nguyên nhân liên quan đến kiểm toán viên. Theo công văn, ITA cho biết ngày 5/5/2023, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán về soát xét BCTC kiểm toán 2023 với công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (công ty kiểm toán AASCS).

Tân Tạo (ITA) xin tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán 2023.
Tân Tạo (ITA) xin tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán 2023.

Nhưng vào ngày 29/12/2023, AASCS đã gửi thông báo không thực hiệm nội dung kiểm toán cho ITA do không thu xếp được nhân sự và thiếu thời gian, đồng thời thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký vào ngày 5/5/2023. Cụ thể, AASCS ngừng kiểm toán bởi hai kiểm toán viên là ông Phùng Văn Thắng và Tạ Quang Long dù đã thực hiện kiểm toán cho ITA BCTC năm 2022 và bán niên soát xét năm 2023 đã bị UBCKNN tước giấy phép hành nghề trong 2 năm.

ITA cho rằng, đây là trường hợp bất khả kháng để xin tạm hoãn công bố các báo cáo nêu trên theo Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính và cho biết, dù đã liên hệ với 30 công ty kiểm toán được chấp thuận trên thị trường, nhưng các công ty này đều lo sợ khi các công ty kiểm toán cho ITA đều bị UBCKNN và HoSE cố tình gây khó khăn và tước giấy phép hành nghề như hai cá nhân nêu trên tại AASCS và cho biết thêm là trước đó, kiểm toán viên cho ITA tại Ernst & Young Việt Nam cũng bị tước giấy phép.

Trong văn bản nói trên, ITA đề nghị UBCKNN và HOSE cần yêu cầu cán bộ, nhân viên của mình ngừng ngay hành động gây hành động áp lực đến các kiểm toán viên và cần thể hiện sự khách quan, hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Về tình hình kinh doanh của Tân Tạo, theo báo cáo tài chính quý 4/2023 chưa kiểm toán, doanh nghiệp này đã có lãi trở lại sau 2 năm thua lỗ.

Cụ thể, năm 2023, Tân Tạo ghi nhận 567 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Với kết quả này, công ty đã đạt 79% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Như Quỳnh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục