Tân Tạo trả lời HoSE về việc điều chỉnh BCTC quý II/2022 sau 3 lần bị yêu cầu

HoSE đã nhận được công văn của Tân Tạo liên quan đến việc điều chỉnh BCTC quý II/2022 sau 3 lần yêu cầu.

Ngày 24/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, đơn vị này đã nhận được công văn công bố thông tin số 150/TB-ITACO-22 ngày 24/08/2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo, MCK: ITA).

Chủ tịch ITA Đặng Thị Hoàng Yến.
Chủ tịch ITA Đặng Thị Hoàng Yến.

Theo ITA, doanh nghiệp này công bố lại báo cáo tài chính do “đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác”.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến - được biết đến với tên mới là Maya Dangelas) ra các quyết định hợp tác, liên doanh Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh. Khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30/6/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của Bà Đặng Thị Hoàng Yến tăng.

Thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của Dự án điện Kiên Lương do CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, Bà Đặng Thị Hoàng Yến đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần Itaco nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền bà Đặng Thị Hoàng Yến còn phải thanh toán cho Tân Tạo là 633 tỷ. Như vậy, khoản phải thu bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Việc ITA công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 diễn ra sau khi HoSE 3 lần gửi văn bản (ngày 10/8, ngày 16/8 và ngày 19/8) yêu cầu Tân Tạo công bố việc điều chỉnh số tiền chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đã giảm từ gần 2.000 tỷ đồng xuống còn hơn 600 tỷ đồng mà Tân Tạo đã điều chỉnh trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến vắng mặt trong 8 kỳ đại hội gần đây của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo. Bà Yến được cho là đang ở Mỹ và trong cuộc họp gần đây, bà Yến tham gia thông qua họp trực tuyến.

Bạch Hiền

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục