Hệ thống chứng khoán VNDIRECT bị sập

Hệ thống chứng khoán VNDIRECT bị sập

Do hệ thống công ty gặp sự cố, nhiều nhà đầu tư có tài khoản tại Công ty chứng khoán VNDIRECT chưa thể giao dịch được trong phiên sáng ...