Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ

Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay (30/5) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Trong nước, thị trường vàng cũng tiếp tục chuỗi ngày yên ắng.