Nợ xấu của ABBank vượt mốc 4%

Nợ xấu của ABBank vượt mốc 4%

Tại thời điểm 31/03/2023, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay khách hàng xấu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) ghi nhận ở mức ...