Sắp công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

Từ năm 2019, Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 sẽ được công bố vào cuối tháng 5/2019.

Sắp công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 - Ảnh 1
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Ảnh minh họa: TTXVN 

 

Tổng cục Thống kê cho biết, để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, từ năm 2019, Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 sẽ được công bố vào cuối tháng 5/2019.

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018 và 2011-2015.

Kết cấu của sách gồm 3 phần: bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; phụ lục số liệu bộ chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 cũng có xếp hạng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân theo các tiêu chí: doanh nghiệp đang hoạt động, tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nộp thuế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động của từng địa phương.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phán ánh tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nộp thuế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước... của doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp Việt Nam đóng góp quan trọng vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều chính sách, một số Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống

Trong đó có Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, các Nghị quyết số 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020... Đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế./.

 

Theo Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN


KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục