Petrosetco bị nhắc nhở do chưa công bố bảo lãnh cấp tín dụng

HoSE vừa nhắc nhở và đề nghị Petrosetco nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa nhắc nhở Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) về việc chậm công bố thông tin.

Cụ thể, qua rà soát tình hình công bố thông tin tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Petrosetco, HoSE nhận thấy trong năm 2022, Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh cấp tín dụng cho các bên liên quan của Công ty. Tuy nhiên, HoSE chưa nhận được tài liệu thực hiện công bố thông tin các nghị quyết này.

Do vậy, căn cứ quy định tại điểm I khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Petrosetco chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định.

HoSE nhắc nhở và đề nghị Petrosetco nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Petrosetco bị HoSE nhắc nhở do chưa công bố bảo lãnh cấp tín dụng.
Petrosetco bị HoSE nhắc nhở do chưa công bố bảo lãnh cấp tín dụng.

Về hoạt động kinh doanh, tháng 2/2023, Petrosetco công bố doanh thu đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 35 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,6% về còn 4,9% và biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 3,3% về còn 2,2%.

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu 2.774 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,8% về còn 4,4% và biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 2,6% về chỉ còn 1,3%.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu lĩnh vực phân phối giảm 5% so với cùng kỳ, về 2.435 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ Catering tăng 7,8% so với cùng kỳ, lên 139 tỷ đồng; doanh thu quản lý và cho thuê bất động sản tăng 5,5% so với cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng; và doanh thu lĩnh vực khác tăng 10,8% so với cùng kỳ, lên 123 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm, doanh thu giảm chủ yếu do lĩnh vực phân phối. Trong đó, chủ yếu do doanh thu sản phẩm Laptop giảm 56,3% so với cùng kỳ, về 450 tỷ đồng; doanh thu PP, LPG giảm 30,6% so với cùng kỳ, về 200 tỷ đồng; doanh thu thiết bị IT khác giảm 0,9%, về 227 tỷ đồng; và doanh thu điện thoại di động tăng 53%, lên 1.558 tỷ đồng.

An Tú

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục