'Ông lớn' Facebook, Google, TikTok, Netflix… nộp thuế gần 4.000 tỷ sau 4 tháng

Lũy kế 4 tháng đầu năm, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Facebook, Google, TikTok, Netflix,... đã nộp gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế cho Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 4, đã có 94 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục.

So với tháng trước, danh sách này đã tăng 9 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đăng ký mới. 

Lũy kế 4 tháng đầu năm, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài này đã nộp khoảng 3.900 tỷ đồng tiền thuế cho Việt Nam.

Trước đó, số liệu thống kê đến cuối tháng 2 của Tổng cục Thuế cho biết, số thu từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài này đã đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4, tổng số thuế Việt Nam thu được từ Facebook, Google, TikTok, Netflix... là gần 1.900 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã thực hiện được 10.501 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 15,8% kế hoạch năm 2024 và bằng 86% so với cùng kỳ; kiểm tra được 98.330 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.956 tỷ đồng, bằng 57,7% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.704 tỷ đồng, bằng 56,8% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 4/2024 ước đạt 5.200 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 4/2024 ước thu được 32.068 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 4/2024, toàn quốc có 926.225 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 30.118 doanh nghiệp (tương ứng 3,4%) so với thời điểm cuối năm 2023.

Riêng về hoàn thuế GTGT, đến cuối tháng 4/2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng; bằng 23,1% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024; bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Về triển khai hóa đơn điện tử, tính từ khi triển khai đến hết 21/04/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó: 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã. 

Tính đến hết ngày 21/4/2024, có 53.424 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 328,6 triệu hóa đơn.

Thanh Hương

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục